Tilbygg til bolig med nytt inngangsparti og garasje