Skip to main content

Priser

Prisen på arkitekttjenestene varierer naturlig nok fra prosjekt til prosjekt, alt ettersom hvor mye som skal gjøres.

Med bakgrunn i erfaring fra tidligere prosjekter får dere et estimat av hva arbeidet vil koste, frem til og med levering av byggesøknad.

Arkitektens arbeid

Arkitektens arbeid inkluderer møter, telefonsamtaler, innhenting av informasjon fra kommunen vedrørende reguleringsbestemmelser og andre forhold, tegning av plan, snitt og fasader, inntegning på situasjonskart, og byggesøknad. Merverdiavgift, kommunale gebyrer og kjøp av kartgrunnlag, samt eventuelt merarbeid ønsket av byggmester kommer i tillegg. Statiske beregninger må foretas av statikere, eventuelt utførende tømrer.

Disse prisene er retningsgivende. Er det ting som gjør arkitektens arbeid spesielt utfordrende, øker naturligvis prisen i takt med tiden som må til å komme frem til en god løsning. Noen ønsker utleieobjekter knyttet til boligen. Dette gjør prosjekteringen mer kompleks. Noen har veldig liten tomt, og mange ønsker skal ivaretas på få kvadratmetre. Dette kan ta tid.

Priser

Anslagsvis pris på frittliggende, ny garasje, dobbelt eller enkel, uten spesielle utfordringer:8.000 – 15.000 kr + mva.
Anslagsvis pris på til- eller påbygg for bolig:40.000 – 100.000 kr + mva.
Anslagsvis pris på prosjektering av en normalt kompleks ny bolig:80.000 – 160.000 kr + mva.