Skip to main content

Om Din Arkitekt

Din arkitekt ble startet våren år 2000.
Arkitektkontoret drives av Ronny Alexander Sjølie.

Firmaet har lokaler i Folkets hus på Strømmen, i Skedsmo kommune. De fleste oppdragene er lokalisert her og i nærliggende kommuner, men det er forsåvidt ingen begrensning i hvor langt unna et oppdrag er, såfremt kommunikasjon kan skje med bilder, tekst og tegninger via internett.

Det kan hjelpes til med

  • Ominnredning
  • Innredning av loft
  • Fasadeendring
  • Byggesøknad til kommunen
  • Innredning av kjeller eller underetasje
  • Hus, hytte og garasje
  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Rehabilitering

Det tilstrebes gode og funksjonelle løsninger.
Ta gjerne med egne skisser og ideer.

Om ønskelig kan det anbefales håndverkerfirmaer.