Skip to main content

Fremdrift

Etter første telefonsamtale eller e-post bestemmer vi dato for når og hvor vi skal møtes.

Som regel er det best å ha første møte hjemme hos deg eller dere, særlig der eksisterende bolig ønskes endret. Dere presenterer deres tanker og ønsker.

Vi kommer frem til en løsning

Neste møte vil være på arkitektens kontor, og da er det laget et forslag til en mulig løsning på det dere ønsker dere.

Vi har så mange møter som skal til for å komme frem til en løsning, som regel tre til fem møter i tillegg til første befaring. Tegningene fullføres slik at de kan fremlegges for en byggmester, og dere får en pris på arbeidene. Håndverkeroppgavene som skal ansvarsbelegges er plassering, gravning, fundamentering, muring, tømring og rørlegging. For nybygg skal det i tillegg være et firma som kontrollerer boligens tetthet og fuktbestandighet for bad. Mange entreprenører samarbeider med alle disse undergruppene, og kan gi dere en totalpris og -utførelse. Deretter utfylles byggemeldingspapirer og søknad sendes kommunen.

Litt om ferdighusfirmaer

Her må det være lov å tale med arkitektens stemme!

Mange tenker at ferdighusløsninger er den eneste måten å få bygget seg hus. Kanskje har arkitektene markedsført seg dårlig, eller kanskje det er ferdighusleverandørene som har markedsført seg godt? Det er deg og din familie som skal ha bygget hus. Det er deres behov som skal ivaretas. Huskataloger kan gi god inspirasjon, men kan som regel ikke tilfredsstille hele familiens behov for rom og funksjoner.

Det er sjeldent to familier har de samme behov.

Vi tilpasser løsningen for deg

Ferdighusfirmaer presenterer sine ferdig tegnede bolig i lekre kataloger.

De har ikke tilpasset noen av løsningene spesielt for deg eller dere, men har tegnet et hus basert på hva de tror at kundene vil ha. Dessverre er det veldig mange av disse husene som ikke er godt planløst. Det mangler gode garderobeforhold. Det kan være tungvint å komme seg til kjøkkenet fra inngangen, og du har hendene fulle av bæreposer som skal til kjøkkenet.

Det er ingen overordnede «linjer» i boligen som er med på å gi en struktur og ryddighet som skal kjennes naturlig og riktig.